Skip to content

Termeni si conditii

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții. Ele guvernează utilizarea acestui website și furnizarea serviciilor cameliabucur.ro descrise în această pagină, a căror acceptare constituie un contract obligatoriu legal.

Interpretare și definiție

În acest acord, următorii termeni vor avea semnificațiile respective:

  • „Acord” înseamnă acești Termeni și condiții, Descrieri de servicii, Termeni de utilizare, Condiții de plată și Scurt Proiect și orice adaos. În cazul în care există vreun conflict între Termeni și condiții pentru furnizarea serviciilor, detaliile documentului de proiect vor predomina, cu excepția condițiilor de plată în care va predomina Planul de plată.
  • „cameliabucur.ro” este un furnizor de informații și soluții de securitate web.
  • „Client” înseamnă Compania care încheie un acord cu cameliabucur.ro, angajații săi, agenții, reprezentanții și subcontractanții, cărora Serviciul este furnizat așa cum este prevăzut în „Brief”.
  • „Tu” înseamnă vizitatorii website-ului cameliabucur.ro.
  • „Website” înseamnă website-ul cameliabucur.ro la cameliabucur.ro.
  • „Data începerii” înseamnă data începerii serviciilor, astfel cum este stabilită în documentul de proiect semnat.
  • „Taxe” înseamnă sumele plătite de Client pentru Serviciile furnizate de cameliabucur.ro, așa cum sunt detaliate în Raportul de proiect.
  • „Termenul inițial”, cu excepția cazului în care se prevede altfel în factură, înseamnă fie 30 de zile de la data începerii contractelor SEO, cât și 15 de zile de la data începerii publicității Google AdWords, sau a rețelelor de socializare.
  • „Condiții de plată” înseamnă programul de plăți convenit, pe care clientul îl va face către cameliabucur.ro. Plățile vor fi efectuate pentru furnizarea de servicii care fac parte din acești Termeni și condiții.
  • „Servicii” înseamnă serviciile pe care cameliabucur.ro le oferă în prezent, ale căror detalii se găsesc pe website-ul cameliabucur.ro. Deasemenea, se referă și la serviciile care vor fi furnizate de către cameliabucur.ro către Client, așa cum este specificat în Brief.

General

Prezentul Acord este între cameliabucur.ro și clienții săi, moștenitorii, cesionarii, agenții și contractorii, utilizatorii website-ului cameliabucur.ro. Prezentul Acord intră în vigoare la data executării electronice.

Accesând website-ul cameliabucur.ro , recunoașteți și sunteți de acord că ați citit, înțeles, recunoscut și ați acceptat să fiți legați de toți termeni și condiții prevăzute în prezentul acord.

1. Termeni de utilizare

Licență

1.1 Prin oferirea acestui website pentru utilizare, cameliabucur.ro oferă o licență mondială, neexclusivă, netransmisibilă, revocabilă, limitată pentru accesarea și utilizarea personală a informațiilor și serviciilor de pe acest website, strict supuse și în conformitate cu acești Termeni și condiții.

cameliabucur.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a încheia această licență în orice moment și din orice motiv.

1.2 Nerespectarea acestor Termeni și condiții poate duce la încetarea automată a acestei licențe, fără notificare prealabilă.

Cu excepția licenței limitate menționate în acești Termeni și condiții, cameliabucur.ro nu vă oferă drepturi sau licențe exprese sau implicite în baza unor brevete, mărci comerciale, drepturi de autor sau alte materiale de proprietate.

1.3 Numele și siglele cameliabucur.ro sunt mărci înregistrate și nu pot fi utilizate fără acordul nostru scris.

Sunteți de acord că toate materialele afișate pe, sau disponibile prin intermediul acestui website, inclusiv, fără limitare, orice și toate numele, logo-urile, datele, informațiile, graficele, software-ul de bază, afișate pe, sau disponibile de pe acest website sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale și alte proprietăți intelectuale legale.

Sunt disponibile numai pentru uz personal. În legătură cu vizualizarea și utilizarea acestui website, vi se permite să descărcați temporar o copie a materialelor postate pe acest website pe un singur computer. Descărcarea va fi doar pentru uz personal, non-comercial.

1.4 Nu trebuie să copiați, să modificați, să descărcați, să difuzați, să distribuiți, să vindeți sau să transferați orice astfel de materiale. Cu excepția cazului în care sunt prevăzute în mod expres în acești Termeni și condiții sau cu permisiunea noastră scrisă expresă.

Toate drepturile neacordate în mod expres în prezentul document sunt rezervate. Descărcarea oricărei informații, conținut sau imagini de pe acest website nu transferă niciun drept sau proprietate asupra acestor informații, conținut sau imagini asupra dvs.

Aceste informații, conținut sau imagini pot fi utilizate exclusiv în conformitate cu acești Termeni și condiții. Trebuie păstrate toate drepturile de autor și alte notificări proprii conținute în materialele descărcabile.

Linkuri către alte website-uri

1.5 Link-uri către alte website-uri sunt furnizate pentru confortul dumneavoastră. cameliabucur.ro nu controlează alte website-uri și nu poate fi responsabil pentru conținutul sau exactitatea informațiilor sau a altor materiale de pe aceste website-uri. Cu excepția cazului în care se precizează în mod expres pe acest website, furnizarea unui link către un website extern nu constituie o aprobare a website-ului respectiv, sau a oricărui produs sau servicii de pe website-ul respectiv.

1.6 Ar trebui să solicitați consultanță independentă în cazul în care aveți întrebări cu privire la serviciile, produsele sau soluțiile care vi se pot potrivi. cameliabucur.ro nu va fi răspunzător pentru daune sau vătămări generate de accesul dvs. la astfel de website-uri sau conținut.

Limitări de utilizare a website-ului

1.7 Sunteți de acord să utilizați website-ul numai în scopuri legale. Sunteți de acord că nu veți folosi niciun dispozitiv, software sau alte instrumente pentru a interfera sau încerca să interferați cu funcționarea corectă a website-ului nostru.

Nu veți întreprinde nicio măsură care să impună o încărcătură nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre.

În plus, sunteți de acord că nu veți folosi niciun robot, „păianjen”, alt dispozitiv automat sau proces manual pentru monitorizarea sau copierea paginilor noastre web sau a conținutului acestora, fără acordul expres prealabil al cameliabucur.ro.

2. Termenii serviciului

2.1 cameliabucur.ro oferă informații și soluții de securitate web pe internet care includ, dar fără a se limita la: optimizarea pentru motoarele de căutare (denumite în continuare „optimizare SEO„), Google Adwords, Facebook și alte medii de socializare. Deasemenea, oferă soluții de securitate web prin abordarea unică de crowdsourcing.

2.2 Toate ofertele furnizate de cameliabucur.ro sunt valabile 7 zile de la data furnizării ofertei. cameliabucur.ro poate modifica această prevedere în perioadele promoționale. Acceptarea poate fi oferită în scris, prin telefon, sau prin poștă electronică.

Începerea serviciilor

2.3 cameliabucur.ro va trimite Clientului un e-mail solicitând informații suplimentare pentru Proiectul Brief. cameliabucur.ro va începe activitatea în termen de paisprezece (14) zile de la data primirii informațiilor.

2.4 cameliabucur.ro își va folosi cele mai bune eforturi pentru a furniza servicii clienților într-un interval de timp rezonabil. cameliabucur.ro nu este responsabil pentru întârzierile la proiectare sau termenele anticipate pentru livrarea serviciului.

3. Termeni de plată

3.1 Clientul este de acord să plătească Produsele și Serviciile în întregime înainte de a începe lucrarea pe Proiectul Brief, cu excepția cazului în care este convenit altfel la discreția cameliabucur.ro. Facturile se plătesc în termen de șapte (7) zile lucrătoare de la data facturării.

3.2 Clientul poate solicita o rambursare completă în termen de cinci (5) zile de la trimiterea plății către cameliabucur.ro, înainte de începerea lucrărilor. Clientul recunoaște că nicio rambursare nu este disponibilă odată ce au început lucrările la „Proiectul Schiță”. Cererile suplimentare de rambursări vor necesita revizuirea Managementului.

3.3 Pentru contractele SEO, o taxă de configurare unică va fi evaluată și plata este necesară înainte de începerea lucrărilor. Taxele lunare de întreținere nu sunt incluse în taxa de configurare. Clientul va fi facturat pentru fiecare lună pentru taxa de întreținere până când clientul furnizează către cameliabucur.ro o solicitare de anulare scrisă.

3.4 Dacă Clientul furnizează către cameliabucur.ro informațiile despre cardul de credit, autorizați Scameliabucur.ro să vă încarce automat cardul de credit sau debit pentru taxele care se aplică în contul dvs. Taxele recurente vor fi postate pe cardul dvs. de credit până la momentul în care vă anulați contul în conformitate cu politica de anulare cameliabucur.ro.

3.5 Clientul poate alege să plătească facturile prin debit direct. Prin completarea unei cereri de debitare directă, Clientul autorizează cameliabucur.ro pentru a aranja ca fondurile contului să fie debitate în contul dvs.

3.6 Toate plățile către cameliabucur.ro vor fi efectuate în RON (Leu românesc).

Penalități

3.7 Dacă plata a fost refuzată sau nu a fost efectuată, contul Clientului va fi suspendat. Se va aplica o taxă de reactivare.

3.8 Pentru cecurile returnate din cauza fondurilor insuficiente, cameliabucur.ro își rezervă dreptul de a solicita o metodă de plată alternativă.

3.9 Dacă plata nu a fost primită după 30 de zile, aceasta va duce la încetarea serviciilor noastre și orice legături și lucrări SEO vor fi eliminate. Conturile anulate nu pot fi reactivate și nici un istoric sau informații ale contului nu vor putea fi recuperate. Ulterior, nu se va da nicio rambursare.

4. Obligațiile clientului

4.1 Clientul va oferi cameliabucur.ro un acces direct și de la distanță rezonabil la website-ul său. Va oferi orice altă asistență rezonabilă pe care cameliabucur.ro o poate solicita, inclusiv, fără a se limita la, furnizarea de cod sursă și alte informații statistice, de diagnostic și alte informații relevante necesare pentru a permite cameliabucur.ro să își respecte obligațiile care decurg din prezentul acord.

4.2 cameliabucur.ro va furniza Serviciile pe parcursul continuării prezentului Acord cameliabucur.ro va depune eforturi rezonabile pentru a furniza Clientului Serviciile în conformitate cu calendarul estimat prevăzut în Raportul de proiect.

4.3 În cazul în care Serviciul furnizat necesită, cameliabucur.ro va lua legătura cu agenția web relevantă, compania de găzduire sau alte terțe părți pentru a furniza Serviciile. cameliabucur.ro nu răspunde pentru niciun act sau omisiune din partea agenției web, a companiei de găzduire sau a unei alte terțe părți, dacă un astfel de act sau omisiune duce la încălcarea obligațiilor care îi revin cameliabucur.ro în temeiul prezentului acord.

4.4 cameliabucur.ro nu va modifica sau actualiza website-ul Clientului înainte de acordul scris sau verbal al Clientului, precizând că cameliabucur.ro are dreptul de a face modificările convenite, iar Clientul, în calitate de proprietar al website-ului, este de acord și își asumă întreaga responsabilitate pentru acele modificări efectuate.

5. Proiectare și securitate web

5.1 cameliabucur.ro este de acord să proiecteze și să dezvolte un website la cererea Clientului și va livra lucrările în conformitate cu specificațiile convenite în Brief.

5.2 Clientul este răspunzător exclusiv de pregătirea și postarea descrierilor detaliate ale fiecăruia din Brief-urile proiectului, inclusiv furnizarea de mostre care ilustrează informațiile creative ale Clientului („eșantioane”), structura website-ului, numărul de pagini necesare, termenul limită aplicabil și alți termeni și condiții relevante.

Clientul este de acord să furnizeze informații către cameliabucur.ro în termen de 30 de zile de la semnarea Brief Project-ului convenit.

5.3 Clientul este de acord să furnizeze către cameliabucur.ro fotografii sau imagini adecvate pentru a fi utilizate în proiectare. cameliabucur.ro poate recomanda un pachet de fotografii de stoc pentru a se potrivi proiectului.

Clientul recunoaște că o taxă suplimentară poate fi evaluată pentru orice stoc de fotografii pe care îl achiziționăm.

5.4 Clientul este de acord că, dacă nu reușește să furnizeze informații sau conținut către cameliabucur.ro, pentru a permite lucrărilor de dezvoltare să înceapă în termen de treizeci (30) de zile cameliabucur.ro poate considera, la discreția sa, proiectul anulat.

De asemenea, Clientul este de acord că nicio rambursare nu va fi plătită în această situație și nu va răspunde cameliabucur.ro pentru încălcarea ulterioară a prezentului Acord.

5.5 cameliabucur.ro va trimite Clientului o „Schiță Web” odată ce lucrările vor fi finalizate. Clientul este de acord să examineze și să testeze website-ul pentru erori gramaticale, ortografice, grafice și erori de codificare.

Clientul este de acord că este responsabilitatea lor exclusivă de a notifica cameliabucur.ro despre astfel de erori în timpul ciclului de revizuire și înainte de generarea fișierelor finale.

Securitate web

5.6 Clientul este de acord să ofere feedback și revizuiri către cameliabucur.ro în termen de paisprezece (14) zile lucrătoare de la primirea proiectului.

5.7 Clientul este responsabil pentru achiziționarea și înregistrarea unui nume de domeniu. cameliabucur.ro poate, la discreția sa, să sfătuiască Clientul cu privire la nume adecvate.

5.8 Clientul recunoaște că cameliabucur.ro nu este responsabil pentru erori, gramaticale sau care se regăsesc în materialele trimise de către Client oferite de dezvoltarea website-ului.

5.9 cameliabucur.ro este de acord să rezolve eventualele erori sau să implementeze revizuirile solicitate de Client. Clientul este de acord că sunt disponibile cel mult trei revizuiri.

5.10 Clientul recunoaște că orice solicitare de schimbare după ce aprobarea finală a fost dată către cameliabucur.ro sau după ce website-ul este în producție. cameliabucur.ro își rezervă dreptul de a solicita Clientului să semneze un nou contract și să plătească orice taxe ulterioare.

cameliabucur.ro nu va începe lucrul la cererile ulterioare de schimbare până când nu va fi primit plata completă.

5.11 Clientul recunoaște că cameliabucur.ro va adăuga un link „Design Web” prin „cameliabucur.ro” la secțiunea de subsol a fiecărui website pe care lucrează. Acesta este brandul cameliabucur.ro și pentru a elimina acesta va costa 2000 RON.

6. Găzduire

6.1 Website-ul clientului trebuie să fie găzduit pe un server fiabil, bazat în țara de interes a motorului de căutare, cu disponibilitate constantă, pentru rezultate optime.

6.2 cameliabucur.ro poate recomanda schimbarea gazdei sau serverului Clientului, pentru a proteja interesele clasamentului website-ului în cadrul Motoarelor de căutare.

cameliabucur.ro nu oferă garanții pentru întreruperea serviciilor de găzduire și nu poate accepta răspunderea pentru pierderile cauzate de indisponibilitatea, defecțiunea sau întreruperea acestui serviciu.

6.3. Clientul poate alege să găzduiască website-ul cu cameliabucur.ro pentru o taxă anuală suplimentară. Clientul este de acord să plătească taxa anuală de găzduire înainte de începerea serviciilor de găzduire

6.4 Clientul recunoaște că, la anumite intervale, cameliabucur.ro poate fi obligat să efectueze întreținere, actualizări sau înlocuiri pe servere. cameliabucur.ro își rezervă dreptul de a suspenda accesul la un astfel de server în timpul necesar pentru întreținerea, actualizarea sau schimbul serverului.

În acest caz, cameliabucur.ro va notifica Clientul prin e-mail cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora scadente pentru întreținere.

7. Proprietate intelectuală și tehnologii

7.1 Tehnologia și conținutul furnizate pe website-ul cameliabucur.ro, cu excepția cazului în care este specificat altfel, este deținut sau autorizat pentru cameliabucur.ro. Conținutul include, dar fără a se limita la text, grafică, logo-uri, pictograme, imagini, clipuri de sunet, clipuri video, compilări de date, aspect de pagină, cod de bază și software.

7.2 cameliabucur.ro și autorizații săi își păstrează toate drepturile de proprietate asupra acelui conținut și tehnologie. Continuând să utilizeze acest website, Clientul recunoaște că, conținutul și tehnologia sunt protejate de legile naționale și internaționale privind proprietatea intelectuală.

7.3 Pentru tot conținutul, imaginile sau fotografiile furnizate către cameliabucur.ro în furnizarea de servicii, Clientul garantează:

a) dețin drepturile de proprietate intelectuala în conținutul respectiv;

b) conținutul nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;

c) faptul că, conținutul nu este fraudulos, furat sau ilegal;

d) conținutul nu încalcă nicio lege, statut, ordonanță sau reglementări aplicabile (inclusiv, dar fără a se limita la, cele care reglementează controlul exporturilor, protecția consumatorilor, concurența neloială sau dreptul penal);

e) conținutul nu este defăimător, amenințător, ilegal, sau hărțuitor;

f) acel conținut nu conține viruși sau alte coduri, fișiere sau programe de calculator care sunt concepute pentru a limita sau distruge funcționalitatea altor programe de calculator sau hardware.

7.4 cameliabucur.ro își rezervă dreptul de a refuza orice conținut pe care îl consideră contravențional cu oricare dintre declarațiile de mai sus.

8. Imagerie stoc/Fotografie

8.1 Clientul recunoaște că drepturile de autor asupra oricăror imagini de stoc sau fotografii utilizate pe website-urile Clientului sunt păstrate de proprietar.

8.2 Clientul recunoaște că, aceste imagini nu pot fi utilizate sau reutilizate în alt scop și pot fi utilizate doar așa cum au fost plasate pe website-ul dvs. de către cameliabucur.ro.

8.3 Orice editare a dimensiunilor în care apar pot contraveni drepturilor lor de utilizare.

9. Corectitudine în publicitate

9.1 Clientul garantează că nu există nimic în orice reclamă sau alt material furnizat cameliabucur.ro, sau în orice material la care reclama sau alte materiale se leagă sau se referă, care încalcă orice drept personal sau al oricărui terț, constituie publicitate falsă, este dăunător sau încalcă legile și/sau reglementările guvernamentale.

9.2 Clientul este de acord să despăgubească cameliabucur.ro, angajații săi, directorii, moștenitorii și cesionează împotriva oricărei răspunderi, pierderi, daune și cheltuieli de orice natură, inclusiv onorariile avocaților, care rezultă din publicarea, distribuirea sau transmiterea oricărei reclame trimise de, sau în numele Clientului, sau legarea oricărei reclame la orice alt material.

10. Proprietatea intelectuală a clientului

10.1 Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra oricărei lucrări create, comandate sau achiziționate de cameliabucur.ro în timpul punerii în aplicare a oricărui contract între cameliabucur.ro și Client rămân în gestionarea cameliabucur.ro până la primirea plății complete.

10.2 La plată completă, cameliabucur.ro acceptă prin a transfera Clientului toate titlurile și interesele pentru drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală în toate lucrările, manualele, informațiile, rapoartele materiale, codul sursă și alte produse care sunt produse, extinse sau modificate în timpul producerii lucrării prezentate.

11. Termenul acordului și anularea

11.1 Termenul inițial al Acordului pentru servicii va continua după cum urmează, cu excepția cazului în care se va conveni altfel reciproc în scris:

– 180 de zile pentru contracte de optimizare pentru motoarele de căutare;

– 90 de zile pentru contracte de publicitate Google AdWords și social media.

11.2 După termenul inițial, prezentul acord se reînnoiește la sfârșitul fiecărei perioade de 30 de zile pentru un termen succesiv de 30 de zile, cu excepția cazului în care oricare dintre părți furnizează o notificare scrisă de cel puțin 7 zile cu privire la intenția sa de a nu reînnoi, sau dacă ambele părți acceptă să încheie un nou contract pentru o perioadă determinată.

11.3 Anulările devin eficiente în ziua procesată de cameliabucur.ro. Clientul va fi notificat de anulare prin e-mail.

11.4 Dacă Clientul anulează înainte de sfârșitul termenului contractual inițial, se va evalua o penalitate.

12. Declarația de garanție și limitarea răspunderii

12.1 cameliabucur.ro garantează că serviciile furnizate vor corespunde la momentul livrării cu specificațiile furnizate în Proiectul pe scurt.

12.2 Clientul recunoaște că cameliabucur.ro nu garantează, sau nu face nici o reprezentare cu privire la acuratețea designului, conținutului, funcțiilor și performanței oricărei pagini web create de cameliabucur.ro, sau a unei reclame plasate pe website-urile de socializare sau în alt mod.

Nu garantează, sau face orice reprezentare privind exactitatea, rezultatele probabile sau fiabilitatea serviciilor de optimizare pe care le oferă.

12.3 Clientul este de acord că responsabilitatea de a verifica performanța, exactitatea și calitatea paginilor web create de cameliabucur.ro revine exclusiv acestora.

12.4 Clientul este de acord că cameliabucur.ro nu este răspunzător pentru nicio nereușită a efectuării serviciilor din motive care nu îi sunt controlate, inclusiv, fără a se limita la probleme de telecomunicații, defecțiuni software, defecțiuni hardware, interferențe ale terților, guvern, forță majoră sau orice perturbare socială de natură extremă, cum ar fi greva industrială, revolta, terorismul și războiul sau orice act sau omisiune a unor servicii terțe.

12.5 Clientul este de acord că cameliabucur.ro nu este responsabil pentru absența serviciilor ca urmare a bolii sau a vacanței.

12.6. Conținutul de pe acest website este doar pentru informații generale și de utilizare și nu este destinat să răspundă cerințelor dvs. specifice.

În special, conținutul nu constituie nicio formă de sfat, recomandare sau aranjament de către cameliabucur.ro și nu este destinat să fie baza pe care utilizatorii își construiesc o investiție specifică, sau alte decizii. Înainte de a lua o astfel de decizie, trebuie să se obțină sfaturi independente adecvate.

12.7 Orice aranjamente făcute între Client și orice terță parte numită pe acest website sunt pe riscul și responsabilitatea exclusivă a Clientului.

Limitarea răspunderii

12.8 Utilizarea acestui website este la riscul dumneavoastră.

12.9 Toate materialele, informațiile și serviciile sunt furnizate „AȘA ESTE”, fără nici o garanție, sau garanții de nici un tip, fără reglementări exprese sau implicite, incluse, fără limitare, garanții implicite de mercantabilitate pentru una din părțile parcitulare.

Fără limitare, cameliabucur.ro nu face nici o garanție că acest website nu este necuprat, timpal, sigur, sau fără eroare.

12.10 Extinția maximă permisă de lege, fără circumstanțe și fără nici o teorie juridică sau contract, în raport cu orice furnizor, procedură, distribuitor, agent sau alte părți implicate nu poate fi interpretată fără acordul expres al cameliabucur.ro.

12.11 Clientul recunoaște și este de acord că cameliabucur.ro, la propria sa discreție, poate suspenda accesul la acest website, poate suspenda serviciile sau încetează prezentul Acord dacă Clientul:

a) nu plătește nicio sumă datorată în temeiul prezentului acord și o astfel de sumă rămâne neplătită timp de 5 zile după notificarea scrisă de la cameliabucur.ro că o astfel de sumă nu a fost plătită;
b) încetează să-și desfășoare activitatea sau să devină insolvabil, sau să aibă numit un administrator sau să încheie lichidări, sau să încheie vreun acord cu creditorii săi;
c) nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile care îi revin în cadrul oricărei părți a acestui contract sau a oricărui alt acord pe care îl are cu cameliabucur.ro;
d) interferează sau afectează Serviciul sau capacitatea cameliabucur.ro de a furniza Serviciile;
e) se comportă într-o manieră considerată ilegală, inconsistentă sau cu încălcarea scrisorii sau încalcă prevederile regăsite în acești Termeni și condiții.

13. Confidențialitate

13.1 Cu excepția celor prevăzute în prezentul acord, fiecare parte trebuie să țină cu încredere strictă toate cunoștințele tehnice sau comerciale, specificațiile, invențiile, procesele sau inițiativele care au un caracter confidențial și au fost dezvăluite de o parte la cealaltă parte.

13.2 Fiecare parte va restricționa divulgarea unui astfel de material confidențial angajaților săi, care trebuie să știe același lucru în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în temeiul acordului și se va asigura că acești angajați sunt supuși obligațiilor corespunzătoare de confidențialitate.

14. Despăgubiri

14.1 Clientul este de acord să despăgubească și să se raporteze la cameliabucur.ro inofensiv, angajații săi, directorii, moștenitorii și cesionează împotriva oricărei răspunderi, pierderi, daune și cheltuieli de orice natură, inclusiv onorariile avocaților, rezultate din publicarea, distribuirea sau transmiterea oricărei reclame trimise de, sau în numele Clientului, sau legarea oricărei reclame la orice alt material promoțional.

15. Forța majoră

15.1 În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și condiții este considerată neexecutabilă sau nevalidă, din orice motiv, atunci se consideră că această dispoziție este modificată în măsura necesară pentru remedierea neexecutării sau a invalidității, sau dacă nu este posibilă remedierea neexecutării sau a invalidității această prevedere va fi exclusă de la acești Termeni și condiții. Acești Termeni și condiții vor rămâne în alt mod în vigoare.

16. Jurisdicție

16.1 Prezentul „Termeni și condiții’ este reglementat de legile naționale și internaționale. Părțile prezintă toate litigiile care apar între ele în fața instanțelor competente și oricărei instanțe abilitate să audieze apelurile de la aceste instanțe de primă instanță.

16.2 Dacă apar condtradicții între Termeni și condiții și prevederile contractuale stabilite de către cameliabucur.ro și clienții săi, prioritate vor avea prevederile contractuale.

16.3 Adresarea în fața instanțelor de judecată se va face doar cu resprectarea procedurii de soluționare prealabilă a litigiului.

17. Contractul interior

17.1 Acești Termeni și condiții reprezintă întregul acord între părți cu privire la utilizarea acestui website și la achiziționarea oricăror servicii.

17.2 Înlocuiește toate negocierile, angajamentele și acordurile anterioare cu privire la website și la servicii.

18. Alte informații juridice

18.1 Mărcile comerciale utilizate aici sunt mărci înregistrate și utilizate sub licență:

– YouTube ™ și Google AdWords ™ sunt mărci înregistrate ale Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043

– LinkedIn® este marcă înregistrată a Linkedin Corporation, 2029 Stierlin Ct. Mountain View, CA 94043

– Digg® este marcă comercială înregistrată a Digg Inc, str. Mississippi 135, etaj 3, San Francisco, CA 94107-2536 94043

Back To Top